Rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis


13.–14. septembril 2019 toimub Tallinna Reaalkoolis rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele.

Loe edasi...

Digi ABC minu koolis


Avatud on registreerimine HITSA koolitusele "Digi ABC minu koolis". Koolitus on mõeldud koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks.

Loe edasi...

HITSA uus koolitusprogramm õpetajatele „Digivõti“ alustab sügisel


„Digivõti“ on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uus, õpetajatele mõeldud koolitusprogramm, mille piloteerimine algab sügisel ning kus praegu antakse koolituskavale viimast lihvi.

Loe edasi...


 

Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevad koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele

Aastaks 2022. saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolide IT-taristud renoveeritud. Koolide sisevõrkude uuele tasemele viimist toetatakse 8,27 miljoni euro eest.

Loe edasi...

Valitsus kiitis heaks põhikooli lõpueksamitest loobumise eelnõu

Valitsus kiitis heaks haridus- ja teadusministri esitatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kodakondsusseaduse muutmise eelnõu. Riigikogus eelnõu vastuvõtmise korral ei ole õpilastel enam põhikooli lõpetamiseks vaja sooritada lõpueksameid.

Loe edasi...

Programmi Noored Kooli 28 uut õpetajat alustavad tööd koolides üle Eesti

Noored Kooli programmi 13. lennus osalejad lõpetasid terve suve kestnud ettevalmistuskoolituse ja asuvad õpetama koolides üle Eesti.

Loe edasi...

Heategevuslike harilike ostuga saab toetada kiusamise vähendamist Eesti koolides

1. augustist on Tallinna ja Tartu Kaubamajast võimalik soetada heategevuslikke harilikke pliiatseid ning Penteli kirjutusvahendeid, mille müügituluga toetatakse Kiusamisvaba Kooli Sihtasutust ja KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamist Eesti koolides.

Loe edasi...

European Schoolnet Academy pakub õpetajatele IKT-oskusi arendavaid veebikursuseid

MOOCid „Õpetaja võrguühenduses - õpetamine 21. sajandil“ (The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century) ja "Infokommunikatsiooni õpetamine päringupõhise õppemeetodi abil" (Teaching ICT with Inquiry).

Loe edasi...