KiVa-koolides on kiusamine kuue aastaga kolmandiku võrra vähenenud


Kiusuennetusprogrammi KiVa kasutavates Eesti koolides toimunud õpilasküsitlused näitavad kuuendat aastat järjest, et kõigis programmi rakendavates koolides kokku on ohvrite osakaal Eesti keskmisest madalam ning ühtlasi jätkuvas languses.

Loe edasi...

Mänguline matemaatikakeskkond Matific jõuab Eestisse


Uuest, 2019/2020. õppeaastast jõuab Eesti õpetajateni maailmas populaarne mänguline matemaatika õppekeskkond Matific, mis on mõeldud kasutamiseks alates lasteaiast kuni 6. klassi õpilasteni. 

Loe edasi...

Valmimas on uued gümnaasiumi informaatika valikkursused


Õige pea valmivad ülikoolide ja koolide koostöös uued gümnaasiumi informaatika valikkursused. Kursuste maht on 35 akadeemilist tundi, mille hulgas on nii teooria kui ka praktiline osa. Ootame koole, kes on huvitatud oma õpilastele valikkursusi pakkuma, endast märku andma!

Loe edasi...

Küberkaitse suvekool Jõgevamaal


Küberkaitse suvekool 1.-5. juulini Jõgevamaal Voorel. Küberkaitse suvekooli tulevad kokku doktorandid ja noored spetsialistid üle maailma, et saada uusi teadmisi ja vahetada kogemusi teemal “Plokiahelad: rakendused ja turvalisus”.

Loe edasi...


 

Uuring: Eesti õpetajate hinnangul on nende amet üha väärtustatum

Õpetajate hinnangul väärtustatakse õpetajaametit Eestis üha enam, selgus värskelt avalikustatud õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemustest.

Loe edasi...

Tartu Ülikoolis algab suvine sisseastumisperiood

20. juunil hakkab Tartu Ülikool võtma vastu avaldusi neilt, kes soovivad asuda õppima eestikeelsete õppekavade alusel. Kõrghariduse esimesel astmel saavad tulevased üliõpilased valida 53 ja teisel astmel 43 õppekava vahel.

Loe edasi...

Uued võimalused informaatikaõpetaja õppes

Suve algus on valikute tegemise aeg – kes valib sihtkohta puhkuseks, kes kooli edasiõppimiseks. Kõrgkoolid pakuvad bakalaureuse- ja magistriõppes ka täiesti uusi erialasid, mille õppekavad on sündinud reaalsest vajadusest: tööd on, aga spetsialiste napib.

Loe edasi...

Keskkonnahariduse suveakadeemia Väätsal

Eesti Keskkonnahariduse Ühing kutsub kõiki huvilisi 9.–10. augustil Väätsale keskkonnahariduse suveakadeemiasse, mis keskendub viimasel ajal üha enam silmatorkavale keskkonnaaktivismile.

Loe edasi...

Toredad päevad ja õuesõpe Valmieras

5.-8. juunini toimus Lätis Valmieras eTwinningu rahvusvaheline kontaktseminar “Outdoor learning methods”, mis keskendus õuesõppe meetoditele ja projektõppe lõimimisele erinevatesse ainetundidesse ning oli suunatud põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajatele.

Loe edasi...