Sotsiaalainete kuu: Rahvusarhiivi digivaramu ootab uurijaid ja õppijaid


Avaldaja:Madli Leikop17. Veebruar 2016

Rahvusarhiiv on Eesti arhiivinduse keskus. Rahvusarhiivi kogud hõlmavad ligikaudu 9 miljonit säilikut, enam kui 15 miljonit digitaalkujutist veebis, 9,5 miljonit meetrit filmijäädvustusi, enam kui pool miljonit fotot, ligi 100 000 kaarti ja plaani.

Koolielule koostas ülevaate Rahvusarhiivi arhivaar-inspektor Kristel Tammik.

Kasutajale just tema jaoks vajaliku materjali ülesleidmiseks ning sellega tutvumiseks on arhiivis loodud erinevaid digitaalseid lahendusi. Piltlikult öeldes saab arvuti ja internetiühenduse olemasolul arhiivi külastada vabalt valitud ajal ja vabalt valitud kohas

VAU (http://www.ra.ee/vau/) – virtuaalne uurimissaal on Rahvusarhiivi klientide veebivärav. See sündis vajadusest koondada Rahvusarhiivi kogud, andmebaasid ja teenused, et aidata kasutajal paremini orienteeruda keerulisel arhiivimaastikul ning jõuda teda huvitava teabeni võimalikult lihtsalt.

AIS (http://ais.ra.ee/) – arhiivi infosüsteem on Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta. Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste andmebaasidega.

FOTIS (http://www.ra.ee/fotis/) – fotode infosüsteem sisaldab Rahvusarhiivis ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate fotode kirjeldusi ning digiteeritud fotosid.

SAAGA (http://www.ra.ee/dgs/explorer.php) –  on digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond, mis võimaldab tutvuda enimkasutatavate ja huvipakkuvaimate Rahvusarhiivis ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate dokumentidega.

FIS (http://www.filmi.arhiiv.ee/fis/) – filmiarhiivi infosüsteem võimaldab juurdepääsu Rahvusarhiivi filmiarhiivis säilitatavate filmi- ja helidokumentide leidandmetele ja annotatsioonidele ning  vaadata-kuulata digiteeritud audiovisuaalset arhiivimaterjali.

Kaartide infosüsteem (http://www.ra.ee/kaardid/) – arhiivis hoiul olevate kaartide ning plaanide kirjeldusi ja digitaalkujutisi sisaldav infosüsteem.

Rahvusarhiivi flickri kontol (https://www.flickr.com/photos/119346973@N04/sets/) saab tutvuda  arhiivimaterjalide põhjal koostatud näitustega.

Eestlased Esimeses maailmasõjas (http://www.ra.ee/ilmasoda/) – ühisloomekeskkond, kus iga soovija saab anda oma panuse Esimeses maailmasõjas osalenud eesti sõdurite arhiividokumentidest ülesleidmisel ja indekseerimisel. Samuti oodatakse kõiki jagama teavet sõjas osalenud sugulaste kohta.

Arhiivikool (http://www.eha.ee/arhiivikool/index.php) – keskkond kõigile õpi- ja ajaloohuvilistele, nii koolinoortele kui täiskasvanutele.  Arhiivikoolis saab tutvuda arhiivis koostatud koolidele mõeldud programmidega, uurida nendega haakuvaid dokumente, proovida kätt arhiividokumentide põhjal koostatud mängudega, õppida lugema vanu käsikirjalisi tekste jpm.

Rahvusarhiivi flickr commons (https://www.flickr.com/photos/national_archives_of_estonia/albums)  kontol saab sirvida arhiivi kogude põhjal koostatud temaatilisi foto- ja muud visuaalset materjali sisaldavaid albumeid.

Rahvusarhiivi ajaveeb (https://blog.ra.ee/) – lehmad ja autasud, kohtutoimiku vahelt leitud püstolikuul, õpilased arhiivis filmimas ehk noppeid arhiivis toimuvast erineva nurga alt.

Veel mõned materjalid, mida on huvitav uurida:
Õpilaste videoseiklused arhiivis: https://www.youtube.com/watch?v=8qHGdqSs4FI

ERA.496.4.434.jpg

FBks (ERA.31.5.400).jpg

EFA.a-268-93_ft-1.jpg

ERA.63.a-288-172_fk.jpg

Kasutatud fotod Rahvusarhiivi kogudest:

ERA.496.4.434 – sõjaväelaste vormikavandid 1923. a.
ERA.31.5.400 – vabariigi aastapäeva õhtusöögi kava ja menüü 24.02.1933. a.
ERA.257.A-288-172 – vabariigi aastapäeva tähistamine Tartus 24.02.1919. a.
EFA.63.A-268-93 – vabariigi aasta päeva tähistamine Tallinnas 24.02.1919. a.

Kui kasutad fotot/dokumenti, siis palun kindlasti viita, kas või lihtsalt, et see on Rahvusarhiivi kogudest.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet