Ainekuul oodatakse õpilasi seemnete idandamise projektis osalema


Avaldaja:Kristi Semidor06. Jaanuar 2016

Koolielu loodusainete kuu raames toimub rahvusvahelisel kaunviljade aastal seemnete idandamise hoogtegevus. Ootame katsetama kõiki õpilasi – uurime üheaegselt, kuidas talvel tubastes tingimustes seemnete idandamine kulgeb ning jäädvustame protsessi digivahendiga.

Idandamise hoogtegevuse raames on võimalus teha kaks katset – esimeses katses tuleb idandada seemneid, teises katses tuleb õpilastel leida internetikeskkonnast katse, mida saab teha idandatud seemnetega ning viia see läbi kodus või koolis. Katsete läbiviijad võivad ise valida, kas tehakse kaks katset või üks. Kummagi katse kokkuvõtted tuleb esitada eraldi.

Katset võib teha kogu klassiga, samas võib katset teha ka üksi või õpilaste grupiga. Katsete kokkuvõtete edastamise tähtaega on pikendatud 3. veebruarini 2016 kell 23.00.  
Katse kokkuvõte tuleb edastada valides vastavalt kas 1. katse või 2. katse ankeedi lingi. Ankeedis tuleb esitada link töö aruandele. Katse aruanne võib olla ajaveebi, viki, Padleti, Google Docs vms kujul. Katsete tulemused avalikustatakse Koolielu portaalis pärast 4. veebruari. 

Ainekuu modereerijad valivad välja toredamate katsete läbiviijad, keda ootab tunnustus – esiletõstmine Koolielu portaalis – ning meened Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt.

KATSE NUMBER 1: Idandame seemneid (soovitavalt kaunviljade seemneid)

Eesmärk:
a.            uurida talvel tubastes tingimustes seemnete idanemist;
b.            pöörata tähelepanu seemnete rollile taimede ja inimeste elus;
c.            õppida katseid korraldama ja nendest järeldusi tegema;
d.            kajastada tehtud eksperimente IKT vahendite abil.

Iga õpilane või õpilasrühm postitab Koolielu lehel vastavasse ankeeti andmed ja tulemused (Google Forms):
- taimeliigi nimi, mille seemned idanema pandi (soovitatavalt kaunviljad);
- idanema pandud seemnete arv (soovitatavalt 50);
- idanema hakanud seemnete arv 10. päeval;
- seemnete idanevusprotsent: idanema hakanud seemnete arv kogu seemnete arvust; 
- katse asukoha keskmine temperatuur, mis seemnete idandamisel oli;
- katsetingimuste kirjeldus ja valiku põhjendus;
- katsest valmistatakse piltide kollaaž, stopmotion video, video tegelusest vmt (materjal peab sisaldama katse läbiviijate ja ka juhendaja nime ning kooli). 

Esimest katset kokkuvõttev ankeet. 
 
KATSE NUMBER 2: Vabalt valitud katse idandatud seemnetega
 
Ülesanne: leida internetikeskkonnast katse, mida saab teha idandatud seemnetega ning viia see läbi kodus või koolis. Näited eksperimentidest, mida saab kasutada:
1.         https://www.youtube.com/watch?v=r9o_VdToClE  
2.         https://www.youtube.com/watch?v=D-dWv4V4VcI või http://www.amybrownscience.com/2012/03/red-cabbage-ph-indicator-in-respiration.html 
3.         http://www.biologycorner.com/worksheets/cellular_respiration_AP_Lab5.html 
4.         http://botany.cz/en/seeds/, https://www.youtube.com/watch?v=unZJoNEXCmQ, https://www.youtube.com/watch?v=3-zkm75Zdl4 
5. https://www.youtube.com/watch?v=rjdttw1rqt8&feature=iv&src_vid=ggvKSjaJ8Fw&annotation_id=annotation_1251490453 
 
Katse vormistamine ja tulemuste esitamine
Läbiviidud katsest tuleb teha kokkuvõte (formaat on vabalt valida, kas video, docx, animatsioon vmt).
1.         kokkuvõte peab sisaldama:
a.         töö läbiviijate nimed (sh juhendaja);
b.         kool;
c.         kooli asukoht Google Maps kaardil koos töö sooritajate ja juhendaja ühispildiga;    

2. Valminud video või pildikollaaž peaks sisaldama muuhulgas infot:
a.         töö eesmärk ja hüpotees;
b.         katse käik;
c.         tulemus;
d.         hinnang katse läbiviimisest;
e.         kui töö mõte tuli internetis kirjeldatud katsest, siis lisada ka viide antud tööle.
 
Teist katset kokkuvõttev ankeet.

Tähelepanekuid ainemoderaatoritelt:
- Kui internetist leitud tööülesannet/ lehte on raske tõlkida, siis proovige teha koostööd keeleõpetajaga – lõimitud õpe annab üldiselt parimaid tulemusi!
- Koostööd seemnete idandamise ning edasise katse vahel saab koolis jaotada. Nt. seemneid idandavad algklassid, suuremad teevad nendega põnevaid katseid. Nii on võimalik lõimida erinevates vanuseastmetes õpilaste õppetööd ning muuta seda loovamaks ja põnevamaks.

Vaata ka: 
Rahvusvaheline kaunviljade aasta  
Video herne-idandajatele 

Lisainfo:
Katri Mirski, Koolielu ainemoderaator  
katri.mirski@gag.ee 

Uudise foto pärit lehelt: Superb Wallpapers    

Haridus- ja Noorteamet